Komaf februari

Hoi allemaal

Februari is een maand vol specciallekes, we gaan 27 februari schaatsen en zoeken ouders die graag willen rijden!

Kijk zeker in de komaf en vul het briefje in!

vele Chiro kusjes 

de leiding