Aftrap voor nieuwe werkjaar was een succes!

Onze startdag op zondag 13 september was een enorm succes! We mochten maar liefst 15 nieuwe jongens verwelkomen bij Chiro Komverdrom.
Vele nieuwe gezichten, wachtrijen aan de inschrijvingstafel, maar vooral veel enthousiasme bij zowel leden als leiding! Het belooft weer een TOP jaar te worden.

Volgende week een eerste keer Chiro in eigen afdeling met aansluitend een eerste officieel Inschrijfmoment. Meer info daarover vind je in volgende brief online.